Курсеви "Основе учења и наставе" за 122 школе у оквиру пројекта "Развионица"